Somber, herfstdipje of een depressie?

Om te weten of u last heeft van een sombere bui, een dipje of een depressie is onderstaande schaal voor depressie geschikt. Vooraf moet worden vastgesteld dat u meer dan 2 weken hier last van heeft op een dusdanige manier dat u alle plezier en interesse in uw omgeving heeft verloren. Voorafgaand is belangrijk te weten of deze situatie al meer dan 6 maanden steeds is terug gekomen en niet tot een vermindering heeft geleid maar dat het steeds erger lijkt te worden.

Vul de lijst zo eerlijk mogelijk in: Hamilton Rating Scale for Depression

Ook onderstaande lijst is goed om te kijken in hoe verre u problemen heeft op uw werk, thuis of in relaties.

Vul de lijst zo eerlijk mogelijk in: Patiënt gezondheidsvragenlijst (PHQ-9)

Behandelingen Psychotherapie

Medisch Consult behandelt onder andere psychotherapie voor volwassenen bij problemen in relaties, arbeid en familie. Verder behandelen wij depressies, angst- en paniekstoornissen, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, wanen, dissociaties, hallucinaties en overige psychiatrische stoornissen. Therapie wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie en de protocollen van de GGZ.

Psychotherapie gaat via onderstaande methoden:

Hypnotherapie

Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten, maar ook voor sportprestatieverbetering. De patiënt wordt door de hypnotherapeut door middel van voornamelijk verbale communicatie in een lichte trance gebracht maar behoudt de controle over zichzelf.

Lees verder >

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een nieuw genre dat uitgebreid wordt geaccepteerd in Amerika en Engeland. De theorie hierachter is dat van elke psychotherapiestroming datgene wordt gebruikt waarvan is aangetoond dat het functioneert. 

Lees verder >

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De cliënt leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces.

Lees verder >

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Lees verder >

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie (CT) is een vorm van psychotherapie die ontwikkeld is door de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck in de jaren zestig van de 20e eeuw. Hij onderzocht de psychoanalytische, of psychodynamische, veronderstelling dat een depressie voortkomt uit 'naar binnen geslagen woede' en zou verdwijnen als de oorzaak ervan werd opgespoord en de kwaadheid opnieuw beleefd en verwerkt zou worden. Een benadering dus die uitgaat van het verkrijgen van inzicht in onbewuste emoties en drijfveren.

Lees verder >

Rationeel Emotieve Therapie

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus). Volgens Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop men aankijkt tegen de gebeurtenissen die men overkomt. Bij de theorie van Rationeel Emotieve Therapie (RET) wordt gebruikgemaakt van de letters ABC. A staat voor aanleiding (oorzaak, activating event) De B staat voor de bril waardoor je kijkt (belief, overtuiging). De C staat voor consequentie (het gevolg, consequence).

Lees verder >

Client-centered therapie

Rogeriaanse therapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de patiënt (cliënt), in zichzelf centraal staat ('centered'). Actief luisteren is de techniek die Rogers hiervoor gebruikt.

Lees verder >

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een vorm van therapie die gericht is op het concreet laten uitdoven van angst ontstaan ten gevolge van traumatische ervaringen.

Schematherapie

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt?


Neem contact op met Medisch Consult