Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een nieuw genre dat uitgebreid wordt geaccepteerd in Amerika en Engeland. De theorie hierachter is dat van elke psychotherapiestroming datgene wordt gebruikt waarvan is aangetoond dat het functioneert. Vanuit het metamodel wordt de therapeutische relatie versterkt en krijgt de cliënt op deze manier een beeld hoe met de problemen om te gaan. Integratieve psychotherapie is te interpreteren als een samenvoeging van het beste uit alle traditionele monotherapieën. Het is een combinatie van psychodynamische, systemische en steunende behandeling.

Neem contact op met Medisch Consult

  Terug naar alle behandelingen